Endüstri 4.0 | Yaşalar Kalıp | Forming Through Innovation
Yaşalar Arge Geniş

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover fuarında kullanıldı. Bu devrim, sanayi ve teknolojinin buluşmasını esas alan 4. Nesil sanayi devrimidir.

Bu devrimin bileşenlerinden ilki -Yeni Nesil Yazılım ve Donanım- yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin uyumlu olması hedefidir.

İkinci ve en önemli bileşen ise -Cihaz Tabanlı İnternet – yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistemler.

Yaşalar kalıp firması olarak, son 5 yılda yaptığımız yatırımların önemli bir kısmını teknolojiye ayırdık. Bugün, üretimde kullandığımız tüm makineler birbirleriyle veri akışında bulunabilecek altyapıya sahiptir. Çalışmalarına 2018 yılında başladığımız ve 2020 yılında devreye aldığımız SAP ERP yazılımı sayesinde, bu veri akışı hayata geçirildi.

Çağımızın teknolojierine ayak uydurmayı hedef alan firmamız, SAP yazılımı sayesinde bu hedeflerine önemli ölçüde ulaştı. Üretim, kalite, depo yönetimi, insan kaynakları, satınalma, satış, muhasebe ve finans gibi, işletmemizin tüm departmanları birbiriyle entegre şekilde, aynı sistem üzerinden süreçlerini yönetmektedir. Örneğin, Yaşalar firmasında bugün üretilen bir ürünün kayıtlarına yıllar sonra bile ulaşılabilmektedir. Başta otomotiv olmak üzere bir çok sektör için büyük önem arz eden, izlenebilirlik, Yaşalar firmasında sorunsuz şekilde yönetilmektedir.